LESCOMERS INDUSTRY LTD
  Език:
  Български  English 

  Каталог

  Валута:

  За Нас

  Лескомерс Индърстри

  Lescomers Industry Company Ltd. performs its main activity in the field of interior design and furniture manufacture of furniture and parquet panels by 1991.

  During the years of work we are able to gain considerable reputation as one of the most reliable and prestigious companies on the Bulgarian market.

  Our strategy is to become the leading company for the full realization of the vision and dreams of our clients on interior furniture and outdoor furniture. In itself Leskomers Industry strives to provide the best solutions for the interior design of homes, offices, hotels and offices obshtestvenni through the creation of beauty, functionality and comfort for all tastes and uses.
  Лескомерс Индъстри ООД извършва своята основна дейност в областта на интериорния дизайн и производството на мебелно обзавеждане, паркети и плотове от 1991 година.

  През годините на работа ние сме успели да придобием значителна репутация като едни от най-надеждните и престижни компании на българския пазар.

  Стратегията ни е да се превърнем във водеща компания за пълноценното осъществяване на вижданията и мечтите на нашите клиенти относно интериорното и екстериорно мебелно обзавеждане. Само по себе си, Лескомерс Индъстри се стреми да предостави най-добрите дизайнерски решения за интериора на домове, офиси, хотели и общественни учреждения чрез създаването на красота, функционалност и комфорт за всички вкусове и предназначения.

  Лескомерс Индъстри ЕООД

  Лескомерс Индъстри ЕООД

  Лескомерс Индъстри ЕООД

  Лескомерс Индъстри ЕООД

  Лескомерс Индъстри ЕООД

  Лескомерс Индъстри ЕООД

   

   

  Лескомерс Индъстри ООД